Mekan Kullanım Amacına Göre Kişi Başı Saatlik Taze Hava İhtiytacı
Hava Kullanım Yeri Hava Miktarı m³/h, Kişi Hava Kullanım Yeri Hava Miktarı m³/h, Kişi
Tiyatro 20 Özel Büro 30
Konser Salonu 20 Dinlenme Odası 30
Sinema 20 Kantin 30
Okuma Salonu 20 Konferans Salonu 30
Fuar Alanı 20 Sınıf 30
Satış Mağazası 20 Teneffüs Odası 30
Müzeler 20 Lokanta 30
Spor Salonu 20 Büyük Büro 30
Q=Hd.Vm Q=n.Vkişi
Q: Mekana Üflenen hava debisi (m3/h) Q: Toplam dış hava debisi (m3/h)
Hd: Hava değişim sayısı (defa/saat=1/h=h-1 Vkişi: İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan temiz hava miktarı (m3/h, kişi)
Vm: Mahalin toplam hacmi (m3) n: Mahalde bulunan insan sayısı